TẠI SAO NÊN CHỌN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Trường Cao đẳng kinh tế – kế hoạch Đà Nẵng với phương pháp đào tạo mới, chú trọng thực hành nghề nghiệp thực tế, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp đưa sinh viên đi học tập và làm việc thực tế  tại doanh nghiệp sẽ mang đến giá trị thiết thực cho người học.

96%
Sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại CEP

200
Suất học bổng hằng năm cho các sinh viên

9
Chuyên nghành đào tạo mà xã hội đang rất cần

25
Triệu đồng mỗi tháng sinh viên nhận được khi thực tập Tại Nhật bản

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CEP

Click nhận ngay giá trị hấp dẫn của chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Nhân viên quản lý, lễ tân…

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập trình viên phần mềm…

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giao dịch viên, tín dụng, …

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Marketing, điều hành, …

QUẢN TRỊ MARKETING

Marketing, điều hành, …

QUẢN TRỊ DU LỊCH – LỮ HÀNH

Marketing, điều hành, …

KẾ TOÁN

Nhân viên kế toán, …

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Hướng dẫn viên, Tư vấn, …

TIẾNG ANH DU LỊCH

Các chuyên ngành khác

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Nhân viên quản lý, lễ tân…

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập trình viên phần mềm…

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giao dịch viên, tín dụng, …

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Marketing, điều hành, …

QUẢN TRỊ MAKETING

Marketing, điều hành, …

QTKD DU LỊCH – LỮ HÀNH

Marketing, điều hành, …

KẾ TOÁN

Nhân viên kế toán, …

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Hướng dẫn viên, Tư vấn, …

TIẾNG ANH DU LỊCH

Hướng dẫn viên, Tư vấn, …