TẠI SAO NÊN CHỌN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

4 Chế độ chính sách Trường Cao đẳng kinh tế – kế hoạch Đà Nẵng tại Ladingpage với phương pháp đào tạo mới, mang đến giá trị thiết thực cho học viên.

96%
Sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại CEP

200
Suất học bổng hằng năm cho các sinh viên

15
Chuyên nghành đào tạo theo nhu cầu xã hội

45
Năm kinh nghiệm trong công tác và đào tạo

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CEP

Click nhận ngay giá trị hấp dẫn của chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Nhân viên quản lý, lễ tân…

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập trình viên phần mềm…

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giao dịch viên, tín dụng, …

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Marketing, điều hành, …

QUẢN TRỊ MARKETING

Marketing, điều hành, …

QUẢN TRỊ DU LỊCH – LỮ HÀNH

Marketing, điều hành, …

KẾ TOÁN

Nhân viên kế toán, …

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Nhân viên kế toán, …

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Hướng dẫn viên, Tư vấn, …

TIẾNG ANH DU LỊCH

Các chuyên ngành khác

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Vp luật sư, cố vấn …

HTTT QUẢN LÝ

Nhân viên IT, CVTK, …

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Nhân viên quản lý, lễ tân…

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập trình viên phần mềm…

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giao dịch viên, tín dụng, …

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Marketing, điều hành, …

QUẢN TRỊ MAKETING

Marketing, điều hành, …

QTKD DU LỊCH – LỮ HÀNH

Marketing, điều hành, …

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Vp luật sư, cố vấn …

KẾ TOÁN

Nhân viên kế toán, …

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Hướng dẫn viên, Tư vấn, …

TIẾNG ANH DU LỊCH

Hướng dẫn viên, Tư vấn, …

HTTT QUẢN LÝ

Nhân viên IT, CVTK, …