ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

TT

Đối tượng

Miễn học phí

Giảm học phí

Hộ trợ số tiền trong 3 năm học (đồng)

1

Dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật

Miễn 100%

0

54.000.000

2

Dân tộc Kinh hộ nghèo, cận ngheo thuộc VKT ĐBKK, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

0

0

32.400.000

3

Người tốt nghiệp PTTH trường dân tộc nội trú

0

0

43.200.000

4

Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Miễn 100%

0

0

5

Con mồ côi cả cha lẫn mẹ địa phương xác nhận, được hưởng chế độ mồ côi tại địa phương

Miễn 100%

0

0

6

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (nhưng không phải là dân tộc thiểu số rất ít người ở trên) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm

0

Giảm 70%

0

7

HSSV là người khuyết tật

Miễn 100%

0

0

8

Người kinh bị khuyết tật thuộc vùng KTĐB KK

0

0

43.200.000

9

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

0

Giảm 50%

0

10

DTTS ít người Vùng KTĐBKK La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

Miễn 100%

0

0