DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ GỬI GIẤY BÁO NHẬP HỌC

Cào mừng các em đến với trang nhận giấy báo online! Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học cho các em qua đường bưu điện, trường hợp các em không nhận được có thể tải file giấy báo nhập học và hướng dẫn thủ tục nhập học dưới đây để làm thủ tục nhập học sau này. File giấy báo nhập học này có giá trị
#Mã Hồ SơHọ lótTênNgày SinhGiấy báo nhập họcHướng dẫn nhập học
1 1977 NGUYỄN VĂN A 20/11/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
2 16567 H Nhâm Adrơng 28/11/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
3 9522 Nguyễn An 05/08/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
4 18556 Trần văn An 02/03/2001 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
5 20556 Nguyễn Thị Thuý An 27/12/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
6 299 PHẠM CHÂU HẠ AN 26/07/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
7 4217 PHAN BẢO AN 21/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
8 4129 NGUYỄN THỊ THUÝ AN 15/04/2001 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
9 56 HOÀNG THỊ HÀ ÂN 01/01/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
10 246 NGUYỄN NGỌC ÂN 18/04/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
11 4354 MAI VŨ DUY ÂN 10/08/1993 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
12 4491 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 09/09/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
13 6529 Nguyễn Thị Lan Anh 25/02/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
14 6548 Hoàng Duy Anh 10/12/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
15 6549 Nguyễn Tuấn Anh 13/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
16 6468 Nguyễn Thị Vân Anh 29/1/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
17 5439 PHẠM PHƯƠNG ANH 09/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
18 5460 LÊ NHẬT ANH 25/06/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
19 5461 NGUYỄN QUYỀN ANH 29/08/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
20 7510 HỒ THỊ PHI ANH 16/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
21 7517 Lê Tuấn Anh 05/07/2001 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
22 7503 Nguyễn Đình Linh Anh 08/09/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
23 10571 Lê Thị Hoàng Anh 27/01/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
24 16568 Lê Thị Lan Anh 11/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
25 17561 Võ Bùi Đức Anh 20/12/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
26 14573 Võ Thị Kim Anh 19/01/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
27 13562 Nguyễn Thị Vân Anh 26/03/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
28 13578 Nguyễn Quang Phi Anh 28/6/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
29 419 ĐINH THỊ ANH 05/05/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
30 774 ĐINH THỊ NGỌC ANH 29/11/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
31 585 DƯƠNG THỊ KIM ANH 11/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học Click để tải Hướng dẫn thủ tục nhập học "
32 2000 HÀ NGỌC NGUYÊN ANH 26/10/2002 Click để tải Giấy báo nhập học