1
CEP giúp được gì cho bạn?


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin đăng ký


Thí sinh đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin cho các trường dưới đây:

Ngành đăng ký (Mỗi ngành có nhiều chuyên ngành ở dưới) :
 
Chuyên Ngành :
 
Họ, tên đệm :  
Tên :  
Ngày sinh :  
Giới tính :
Số chứng minh thư :  
Số điện thoại:  
Email:  
Trường THPT:  
Tỉnh:
 
Đối tượng đăng ký :
Mã người tư vấn:
Địa chỉ nhận giấy báo nhập học:  Team Tư Vấn Tuyến Sinh Online

Đinh Thu Phương
SĐT: 0977 878 210
facebook: Thu Phương
Zalo: 0977878210
Phạm Anh Định
SĐT: 0915.227.468
facebook:Phạm Anh Định
Zalo: 0915.227.468
Nguyễn T. Thu Hằng
SĐT: 0935.503.815
facebook: Nguyễn Thu Hằng
Zalo: 0905.154.692
Nguyễn Đức Hậu
SĐT: 0914.851.861
facebook: Nguyễn Đức Hậu
Zalo: 0914.851.861